Maruzen Group

グループの車輌保有台数

車格 車種 台数
セミトレーラー トラクター トラクタ 77台
  シャーシ 冷凍箱 48台
    冷凍ウイング 30台
    ドライウイング 34台
    コンテナ 32台
    平ボデー 1台
    その他 1台
  合計   224台
大型車   冷凍箱 242台
    冷凍ウイング 86台
    ドライ箱 16台
    ドライウイング 93台
    平ボデー 4台
    その他 14台
  合計   455台
普通車   冷凍箱 185台
    冷凍ウイング 1台
    ドライ箱 192台
    ドライウイング 123台
    平ボデー 37台
    その他 22台
  合計   560台
総合計   1,239台

2017年 11月現在